Lid worden

Wilt u lid worden van CV De Toet’nbloazers of de Deurbloazers? Dat kan! Voor €35 (€70 per stel) (studenten / scholieren €15,00) per jaar ben je al lid van de C.V. de Toet’nbloazers.

Een lidmaatschap heeft voordelen, zo is er voor veel feestjes gratis / goedkoop busvervoer. De gala-avonden begin januari zijn ook gratis te bezoeken.

Naam*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Geboortedatum*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Zolang ik nog student ben maak ik gebruik van de regeling "Lidmaatschap voor half-geld regeling"
 Ja

IBAN*
Ik weet mijn IBAN niet.

Ten name van*

Plaats*


Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Carnavalsvereniging de Toet'nbloazers om jaarlijks van mijn rekening contributie af te schrijven.

Aanmeldingsformulier
Naast online aanmelden kan u ook een uitgeprint exemplaar inleveren bij het secretariaat. Download het hier! Het volledig ingevulde formulier kunt u inleveren bij het secretariaat.