Commissies

Onze vereniging staat uit bijna 500 leden. Om alle activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden zijn er een aantal commissies. Hieronder kun je lezen wat deze commissies allemaal doen

Wagenbouw

Onze T.C bestaat uit zes personen die elk natuurlijk wel iets van techniek, lassen en timmeren afweten. In de 44 jaar dat de vereniging nu bestaat is er op diverse locaties gebouwd aan de carnavals wagens, soms onder erg moeilijke omstandigheden. Er is o.a. gebouwd bij de Cementbouw, Sjaak Moller, Spanjaard, BB Hallen, en vanaf 1988 bouwen we in onze eigen Toet’nhal aan de Steenbakkersweg. In 2014 hopen wij aan de kleiweg onze nieuwe hal te openen samen met de Kolkleu, de Melbuulkes en de Stichting Borns Carnaval.

Website en Social Media

Het internet en de sociale media worden een steeds belangrijker onderdeel van onze vereniging. Nieuws is binnen een seconde bij de mensen en mensen kunnen er direct op reageren.

Webmaster: Dennis van den Berge (Techniek)
Webmaster: Pim Schuurman (Content)
Sociale Media: Pim Schuurman

Sponsor commmissie

De inkomsten vanuit de Sponsorcommissie zullen geheel ten gunste van de vereniging komen. Denk daarbij: aan opbouw van de wagens voor de optocht, kleding voor de diverse dansgroepen binnen onze vereniging, Raad van Elf, etc. etc. etc.

Uiteraard is inzage in het beleid van de Sponsorcommissie altijd mogelijk, je kunt je hiervoor wenden tot de commissie zelf. Voor degene die deel wil nemen aan de sponsoring op welke manier dan ook die kan zich wenden tot Ans of Jenny of via de mail: sponsorcommissie@toetnbloazers.nl

De Aanzoek Commissie

De Aanzoek Commissie…. We mogen wel zeggen één van de belangrijkste commissies binnen de vereniging, want hebben we geen aanzoek commissie, dan hebben we geen Prins. Hebben we geen Prins, dan hebben we geen Carnaval! De commissie bestaat op dit moment uit Peter Korf (sinds 2003) en Frits Baartman (sinds 2007). Van 1978 tot 2007 heeft Peter Koehorst deel uitgemaakt van de Geheime Commissie. In de beginjaren van De Toet’nbloazers werden de nieuwe prinsen in hoofdzaak onder de eigen leden geworven. Later werd binnen heel Borne gekeken: welke mensen vallen op, welke mensen kunnen in de toekomst iets betekenen voor de vereniging, past deze persoon in de structuur van de vereniging, is de persoon breed georiënteerd, is de persoon financieel draagkrachtig? Ook wordt gekeken of men geen geschil heeft binnen de gemeente, of men geen “duister verleden” heeft, hoe de gezinssituatie is. Het is niet zo dat de Commissie altijd bepaald wie wordt voorgedragen tot nieuwe Prins. Iedereen kan bij de heren namen opgeven van personen die zij wel geschikt achten als toekomstige Prins. Ook worden tussendoor wel eens personen benaderd met de vraag of het Prinsendom niet iets voor hem is. Dit wordt zo tussen neus en lippen door eens gepolst, heel onopvallend. Al deze namen worden op een lijst gezet en ieder jaar worden er, in overleg met de Voorzitter, drie namen afgehaald van mensen die benaderd zullen worden. Deze drie namen werden de laatste jaren ook besproken met de Voorzitter van de Stichting Karnoverco (Nu Stichting Borns Carnaval). Dit omdat degene niet alleen Prins van CV De Toet’nbloazers is, maar tevens de Stadsprins van Borne. Van de uiteindelijk overgebleven drie personen wordt de eerste persoon benaderd. Mocht diegene ja zeggen, dan gaan de twee overgebleven personen weer op de lijst. Zodra er iemand ja heeft gezegd begint de geweldige periode van geheimzinnig doen: pas in het donker op pad, oppassen dat niemand je ziet, opletten of je niet gevolgd wordt, je verstoppen wanneer de nieuwe Prins plotseling visite krijgt. Er zijn leden die zich, zodra er een gerucht gaat wie de nieuwe prins wel eens zou kunnen worden, verstoppen in de bosjes en hele avonden gaan liggen wachten om te zien of de commissie ook opduikt op het betreffende adres, echt waar! Nadat de eerst afspraak met de aankomende Prins plaatsvindt wordt er gesproken over een Adjudant. Meestal hebben de Prinsen zelf wel iemand in gedachten die ze graag als Adjudant aanhun zijde willen. Hierbij wordt ook voor een heel groot deel gekeken ofde dames van de Hoogheden goed met elkaar overweg kunnen, zeker een heel belangrijk aspect. Die mogelijke kandidaat wordt ook door de Commissie benaderd. Zodra deze persoon ook ja heeft gezegd, volgt het bericht naar het Bestuur en overige leden: “Er is witte rook”. Vanaf dat moment beginnen alle voorbereidingen. Er wordt een afspraak gemaakt met beide heren, de Voorzitter en de Secretaris.
Tegenwoordig bestaat er een uitgebreid draaiboek dat in zijn geheel met de beide heren en hun eventuele partners wordt doorgenomen. Dit gebeurt niet op één avond, daarvoor is het teveel en te complex. Dit soort avonden eindigen vaak diep in de nacht en zijn, naast het serieuze werk, ook altijd bere-gezellig! En dan praten we niet alleen over alle voorbereidingen naar het opkomen van de nieuwe Hoogheden, maar het paar wordt het gehele jaar door, door de commissie-leden begeleidt. Het komt zelfs wel eens voor dat men “oppas” moet regelen: in de tijd van Peter Koehorst is zelfs voor bepaalde gelegenheden een vervangende bakker ingehuurd! De heren van deze commissie zien al deze bezigheden vooral als geweldige hobby: in het begin zie je twee onzekere mensen die je geleidelijk door het jaar heen uit ziet groeien (letterlijk en figuurlijk) tot een geweldig Prinsenpaar.

De Activiteitencommissie

Elk jaar organiseren 3 enthousiaste dames een zeer gezellige kerstbingo voor leden en niet-leden. Deze avond wordt leuk aangekleed en is helemaal in kerstsfeer. Ook op ons programma staat de jaarlijkse familie fietstocht met een hapje en een drankje. Dit is een supergezellige middag voor jong- en oud. Gelukkig zijn de weergoden over het algemeen met ons en is het fietsen altijd weer een happening op zich. Naast het fietsen wordt er die middag vaak iets extra’s gepland. Dit jaar hebben we met z’n allen getest wie het beste kan schieten. Dit deden we op de schietbaan in Delden. De deelname bij beide activiteiten wordt elk jaar meer. Dat geeft altijd veel voldoening en we hopen dit en nog veel meer, nog vele jaren voor onze leden (en niet-leden) te organiseren.

De Senioren Keuze Commissie

Deze commissie bestaat uit twee personen. Zij houden zich bezig met het aanzoeken van de Seniorenprins en zorgen samen voor de kleding, de foto en de scepter. Verder begeleiden zij de Senioren prins gedurende het hele jaar. De Seniorenprins wordt gepresenteerd op een gezellige middag voor ouderen en is tijdens de carnavalsdagen onder andere aanwezig bij de optocht waar hij samen met het college en de Stichting Borns Carnaval op het podium staat.

De Jeugdprins/Prinses en Jeugdraad van Elf Keuze Commissie

De commissie voor de jeugdprins bestaat uit twee personen. De Prins en of Adjudant draagt een Jeugdprins, Jeugdprinses en/of Adjudant voor. Wanneer de Prins en zijn Adjudant niemand kunnen benoemen dan zal deze commissie hier zelf voor zorgen. Bij de Jeugdhoogheden hoort uiteraard ook een Jeugd Raad van Elf. Deze raad wordt samengesteld door de commissie.